پرش به محتوا

Blog

ویدئوسکوپ چیست

برای ویدئوسکوپ واژه‌های زیر استفاده می‌شود، ما دقیق‌‌ترین واژه که ویدئوسکوپ می‌باشد را به کار می‌بریم. ویدئوسکوپ Videoscope ویدیوسکوپ Videoscope ویدئو بروسکوپ Video Borescope ویدیو بروسکوپ Video Borescope بروسکوپ Borescope آندوسکوپی صنعتی Industrial Borescope ویدئوسکوپ از دو بخش پروب و نمایشگر تشکیل شده است. نمایشگر… ادامه »ویدئوسکوپ چیست